Zonnebloem jongen

Actueel

Landelijke Studiedag


voor muziekwerkers


vrijdag 8 juni 2012

Gebouw Hogeschool INHOLLAND Alkmaar

Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar

“Van wiegelied tot zwanenzang”

Muziek als basale levensbehoefte

 

Kijk voor meer informatie op: www.muziekenz.org

 


 

BELANGRIJK NIEUWS

Wisseling van de wacht

De kracht van muziek is groot.

Muziek ontspant, laat je alles even vergeten, en geeft dus ruimte.

Muziek werkt helend, prikkelt, zet aan tot beweging. Tot groei!

Dat alles maakt muziek onmisbaar. Zeker in het speciaal onderwijs.

 

Bijna 15 jaar heeft Marianne Wiersema zich met hart en ziel ingezet om deze boodschap uit te dragen. Als motor van Muziek Speciaal heeft zij veel gedaan om deze missie handen en voeten te geven. Ze inspireerde velen, timmerde flink aan de weg, en ontwikkelde samen met anderen bijzondere lesmaterialen.

Na lang wikken en wegen heeft ze nu besloten het roer uit handen te geven.

 

Vanaf 1 september 2011 gaat Muziek Speciaal verder onder de paraplu van de Stichting Muziekenz.org.

 

Deze Stichting (recent ontstaan vanuit de OMB-leergang in Alkmaar) heeft dezelfde visie en missie, en ontplooit vergelijkbare activiteiten, maar dan voornamelijk voor muziekwerkers in de zorg.

Vanaf september zal zij echter nadrukkelijk ook de belangen van het speciaal onderwijs behartigen.

 

Natuurlijk vraagt een uitbreiding van werkterrein extra tijd en energie, en een goede overdracht.

Marianne Wiersema zal zeker in de overgangsperiode haar ervaring en deskundigheid nog inzetten om een en ander op de rails te zetten.

 

Persoonlijke noot van Marianne Wiersema

 

‘Het is mooi geweest. Wat heet…. , de afgelopen 15 jaren waren geweldig! Wat hebben we samen veel gedaan en beleefd!

Met heel veel plezier zal ik terugdenken aan de vele bijzondere momenten (hoogtepunten in mijn leven) en aan alle enthousiaste cursisten, die me vleugels gaven.

Met ontroering denk ik terug aan de kinderen, die groeiden en straalden tijdens de muzieklessen. Dáár deden we het voor!

 

Ik zal jullie missen…

Graag wil ik jullie allen bedanken voor jullie inzet, vriendschap en vertrouwen in de afgelopen 15 jaar.

Ik wens jullie alle goeds voor de toekomst, en hoop jullie nog eens te zien in Alkmaar!

Want het muziekonderwijs verdient blijvende aandacht. Zeker in het speciaal onderwijs.

En zeker nu…!

 

Vol vertrouwen draag ik het stokje over aan de Stichting Muziekenz.org., in het bijzonder aan Remi Adriaansz, Yolanda Hulscher en Yntske Zijlstra.’

 

 

Voor informatie over contact- /studiedagen, andere activiteiten, en het nieuwe cursusaanbod kunt je terecht op de site www.muziekenz.org

De site www.muziekspeciaal.com blijft voorlopig ook nog in de lucht. Daar kun je via het contactformulier je opmerkingen, wensen, en vragen nog kenbaar maken.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na Polen (april 2010) waren er in juli/augustus 2010 weer trainingen / cursussen in Vietnam. Met succes! In diverse districten geeft men het geleerde weer door. Muziek kent geen grenzen....